Home
Videos uploaded by user “Hao Truong”
Hướng dẫn đào Electroeum và cách chuyển qua sàn
 
13:39
Wallet: https://github.com/electroneum/electroneum/releases Website: http://electroneum.com/ CCminer: https://github.com/tpruvot/ccminer/releases (Dùng cuda 7.5 nếu không chạy được cuda 9 ) Claymore: https://mega.nz/#F!e4JVEAIJ!l1iF4z10fMyJzY5-LnyC2A ( nên dùng bản 9.7 claymore ) Command to Import Keys: electroneum-wallet-cli.exe --generate-from-keys NEWWALLET.etn Commands: balance - hiện số dư ETN seed - Tạo chuỗi khôi phục mật khẩu transfer - chuyển Electroneum Hướng dẫn lệnh chuyển : transfer etnjzKFU6ogESSKRZZbdqraPdcKVxEC17Cm1Xvbyy76PARQMmgrgceH4krAH6xmjKwJ3HtSAKuyFm1BBWYqtchtq9tBap8Qr4M 1 24162af13b0f62cacca544eda9a6a010e9a0e144edba83e6e3bdba2cf2140873
Views: 3871 Hao Truong
Hao Truong Live Stream
 
02:39:03
Views: 61 Hao Truong
Hao Truong Live Stream
 
26:08
Views: 19 Hao Truong
Hao Truong Live Stream
 
46:00
Views: 18 Hao Truong