HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Emrah ToLu

Exchange Server 2016 Kurulum

38 ratings | 6002 views
Kanala abone olmak için : https://goo.gl/P9P3I4 Bu anlatımda Window Server 2012 üzerine MS Exchange 2016 yükleme adımları içerir http://www.emrahtolu.com/exchange-server-2016-kurulumu/ +Yazılım Gereksinimlerinin Kurulumu + Bileşen Gereksinimleri Kurulumu + Exchange 2016 için Şeması Genişletme + Window Server 2012 üzerine MS Exchange 2016 yükleme Install MS Exchange 2016 in Window Server 2012 This tutorial gives you the exact steps Install MS Exchange 2016 in Window Server 2012 R2. This tutorial outlines Include all steps: + Install Software Requirements + Install Component Requirements + Extend Schema for Exchange 2016 + Install MS Exchange 2016 In Window Server 2012
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
ali istif (2 years ago)
Emrah bey çok güzel anlattınız hocamda çok güzel ezan okumuş
Emrah ToLu (2 years ago)
+ali istif :) ağzına sağlık hocanın ozaman :=) beğenip abone olursanız sevinirim teşekkürler.
yunus toker (3 years ago)
Exchange kurulurken arkadan gelen Ezan sesi de mest etti doğrusu :)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.