HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Yaparım Ben

Android 4.2.2 Exchange Mail Kurulumu

12 ratings | 20500 views
Samsung i9500 Galaxy S4 gibi Android 4.2.2 Jelly Bean İşletim Sisteminde Exchange Mail Kurulumu Nasıl Yapılır Video Anlatım Ayrıntılı Bilgi: http://www.teknolojidedestek.com/samsung-i9500-galaxy-s4-hesap-ekleme/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
xRayin PvP (2 years ago)
djs
Serkan Ürgün (4 years ago)
teşekkür ederim eline sağlık. 4. günün sonunda nihayet kurabildim. Püf noktası ve mantıksız olan kısmı, e-mail adresini tam yazdıktan sonra, kullanıcı[email protected]şeklinde tekrar kullanıcı adına girmen gerekiyormuş. 
Tayfun TÜRKER (5 years ago)
Teşekkür ederim emeğine sağlık 

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.